www.stados.eu

Нашият успех се дължи на опитa и личната ангажираност на нашите служители. Екипът ни се състои от строителни инженери, архитекти и техници с дългогодишен опит в своята сфера. Ние работим заедно и целеустремено, при нас са важни иновативността и идеите на всеки отделен служител.

Ръководен екип