www.stados.eu

инженерна група СТАДОС

Инженерна група СТАДОС извършва услуги в сферата на проектирането и строителството на сгради и инженерни съоръжения.

Въз основа на нашите технически умения и дългогодишен опит в многообразния спектър на проектирането, строителството и изготвянето на технически чертежи, ние работим прецизно, ефективно и с ориентация към успеха.

Нашият екип е надежден партньор на институционални и частни инвеститори, на архитектурни и инженерни бюра и строителни фирми. Успехът ни през годините се дължи на прилагането на нашите принципи при изпълнението на всеки проект – качество, точност и лоялност към клиента.