www.stados.eu

Правила и условия за ползване

Отговорност
СТАДОС Инженеринг поддържа актуална информацията на сайта, но не изключва възможността да възникват обективни пропуски. СТАДОС Инженеринг не носи никаква отговорност за истинността, пълнотата и актуалността на съдържанието на сайта, както и за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт.
СТАДОС Инженеринг не носи отговорност за каквато и да е информация, съдържаща се в сайтове, към които този сайт има връзки.

Авторски права
Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на СТАДОС Инженеринг с всички законни последици. Разпространението на снимкови и графични материали, текстове, информация и друго съдържание на този сайт може да се извършва само с писмено съгласие на СТАДОС Инженеринг. Цялата информация на този сайт се представя във вид, подлежащ на промяна и без задължителна сила. СТАДОС Инженеринг запазва правата си да променя, допълва и изтрива части или цялостното съдържание на този сайт.
Защита на данни
Ползването на този сайт не изисква предоставянето на лични данни. В случай на предоставяне на лични данни, това се извършва изцяло доброволно от потребителите. Тези данни не се предоставят на трета страна без съгласието на потребителите.
СТАДОС Инженеринг не гарантира сигурността на данните предоставени чрез комуникация по интернет.

Защита на данни
Ползването на този сайт не изисква предоставянето на лични данни. В случай на предоставяне на лични данни, това се извършва изцяло доброволно от потребителите. Тези данни не се предоставят на трета страна без съгласието на потребителите.
СТАДОС Инженеринг не гарантира сигурността на данните предоставени чрез комуникация по интернет.