www.stados.eu

Проектиране

Услугите, които предлагаме, обхващат проектиране и изчисление на стоманобетонни, метални, дървени конструкции, както и конструции от предварително напрегнат бетон.

В сферата на високото строителство сме се специализирали в проектирането на жилищни сгради, офиси, административни сгради, хотели, халета и индустриални сгради.

В областта на инженерните съоръжения предлагаме проектиране на мостове (пътни и железопътни), подлези и специфични конструкции.