www.stados.eu

консултантски услуги

Ние предлагаме консултантски услуги в рамките на развитието, проектирането и изпълнението на строителни проекти, както и оценка на състоянието на съществуващи обекти.