www.stados.eu

3D-визуализиране

Ние изготвяме 3D-визуализации. Нашите услуги включват:

  • архитектурни екстериорни и интериорни визуализации
  • визуализации в рамките на проектирането
  • визуализации за архитектурни конкурси
  • визуализации на външни инсталации
  • визуализации на светлинни концепти
  • 3D разпределителни планове