www.stados.eu

допълнителни модули

Допълнителни модули за RFEM

 • Стоманобетон
 • Стоманени и алуминиеви конструкции
 • Дървени конструкции
 • Стъкло
 • Кули и пилони
 • Стоманени и дървени връзки
 • Тръбопроводи
 • Динамичен анализ
 • Изчисление на връзки

Допълнителни модули за RSTAB

 • Стоманобетон
 • Стоманени и алуминиеви конструкции
 • Дървени конструкции
 • Кули и пилони
 • Динамичен анализ
 • Изчисление на връзки