www.stados.eu

други Програми

Програми за сечения

Тънкостенни сечения

Самостоятелната програма DUENQ определя параметрите на произволни тънкостенни сечения и изчислява техните напрежения. Възможено е и пластично оразмеряване.

Масивни сечения

Самостоятелната програмата DICKQ се използва за моделиране на произволни масивни сечения. Програмата изчислява напреженията и разтяганията. Възможно е и стоманобетоново оразмеряване съгласно Еврокод 2 и други стандарти. 

Сеченията, създадени с DUENQ и DICKQ, могат да бъдат импортирани в RFEM и RSTAB.

самостоятелни програми

Стоманени конструкции

Програмите KRANBAHN и FE-BEUL могат да се използват независимо от RFEM и RSTAB. KRANBAHN оразмерява кранови трегери по Еврокод 3, а FE-BEUL изчислява изкълчване на правоъгълни планки съгласно Eврокод 3.

Комбинирани конструкции

Програмата VERBUND-TR дава възможност за проектиране на греди с комбинирана конструкция съгласно ENV 1994-1-1: 1992-10 (в момента се имплементира оразмеряване с актуалния Eврокод 4).

Дървени конструкции

Програмитe RX-HOLZ изчисляват носещата способност, годността за експлоатация и противопожарната защита съгласно Еврокод 5 за различни дървени елементи (например греди от слепени ламели, дървени подпори, ферми, ветрови връзки и покриви).