www.stados.eu

RFEM

Програмата RFEM дава възможност за бързо и лесно моделиране на конструкиции, статически и динамически изчисления, както и оразмеряване на модели с пръти, повърхнини и триизмерни елементи.

RFEM е основата на модулното семейство програми на Dlubal. Основната програма RFEM се използва за дефиниране на структурата, материалите и натоварванията на плоски и пространствени повърхнини или прътови конструкции, както и на смесени системи.

RFEM служи за изчисление на деформации, вътрешни сили, напрежения, опорни реакции, както и земни напрежения. Допълнителните модули към основната програма опростяват въвеждането на данни чрез автоматизиране на структурното моделиране и конструирането на връзки, а също позволяват извършването на допълнителни анализи и изчисления в съответствие със стандартите на различните държави.

Модулната концепция позволява компилация на програмния пакет, съобразен с индивидуалните нужди на всеки потребител. Ъпгрейди и разширения остават възможни по всяко време.

Основната програма RFEM се предлага и в по-опростена 2D версия.