www.stados.eu

Сфери на приложение

 

Благодарение на модулната софтуерна концепция, основните програми RFEM и RSTAB могат да бъдат разширявани с редица модули, специфични за различни сфери на приложение.

 • Масивно строителство
 • Метални конструкции
 • Дървени конструкции
 • Машинно строителство
 • Индустриално строителство и строителство на съоръжения
 • Тръбопроводи
 • Мостове
 • Кранове и кранови трегери
 • Кули и пилони
 • Електроцентрали
 • Стъклени конструкции
 • Дървени конструкции от слепени ламели
 • Хидростроителство

С помощта на програмите на Dlubal са възможни статически и динамически изчисления, изчисления на връзки, нелинейни изчисления и много други.

 • Статически изчисления
 • Изчисления с метод на крайните елементи
 • Изчисления на напрежения
 • Нелинейни изчисления
 • Анализ на стабилността
 • Динамичен анализ
 • Нелинейна динамика
 • Стоманени връзки
 • Дървени връзки
 • Симулация на зидария
 • BIM ориентирано проектиране